Integritetspolicy

Policy

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) (EU 2016/679) är en förordning inom EU-lagen om dataskydd och sekretess för alla individer inom Europeiska unionen. GDPR väcker många frågor om personuppgiftshantering.

Målet med denna policy är att behandla denna fråga på ett tydligt sätt för våra besökare och kunder. Vi har inkluderad alla aspekter som vi kan föreställa oss, men om policyn inte ger svar på dina frågor finns vi självklart tillgängliga för att svara på dem.

Denna policy innehåller följande avsnitt:
1. Hur vi samlar in information
2. Vilken information vi samlar in
3. Hur vi använder den insamlade informationen
4. Var vi sparar informationen
5. Vem vi delar informationen med
6. Hur du får tillgång till och uppdaterar dina personuppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss. Du har när som helst rätt att ”glömmas bort”. Det betyder att du kan be oss radera hela eller delar av den information som vi har om dig.

Öppenhet och valmöjlighet:
Alla individer har olika krav på integritet. Vårt ansvar är att vara tydliga med vilken information vi samlar in och vad vi gör med den. Du har sedan rätt att bestämma vad som passar dig bäst och meddela oss detta.

Tillfällen när denna sekretesspolicy gäller
Varje gång du interagerar med oss samlar vi in information om dig – om det så är via telefon, e-post eller vår webbplats. Vi gör detta för informationsändamål så att vi kan optimera dina efterforskningar. Detaljerna beskrivs nedan. Om något skulle vara oklart, eller om du vill ha ytterligare förklaringar, är du välkommen att kontakta oss för att ställa frågor.

1. Hur vi samlar in information
Vi samlar in information via många olika kanaler. För tydlighets skull har vi grupperat dem efter de metoder som du kan använda för att kommunicera med oss.
Telefon:När du ringer oss med en förfrågan kommer vi att be dig om vissa grundläggande uppgifter, såsom kontaktuppgifter och semesterönskemål. Vi kommer att lägga in kontaktuppgifterna (e-postadress och telefonnummer) i vårt bokningssystem. Detta görs för att kunna ta fram och skicka vårt erbjudande till dig.

E-post: När vi tar emot en förfrågan via e-post kommer vi att lägga in de kontaktuppgifter som tillhandahålls (e-postadress och telefonnummer) i vårt bokningssystem. Detta görs för att kunna ta fram och skicka vårt erbjudande till dig.

Webbplats: Vi använder verktyg för dataanalys för att ständigt förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Dessa verktyg registrerar besökta sidor, utförda åtgärder (klick och sökningar), använda enheter (mobil, platta eller dator) och besökets källa (Google-sökning, annons m.m.). Förutom staden där du befinner dig sparas i detta läge ingen information om din identitet. Det är bara om en besökare skriver in information på webbplatsen som vi kommer kunna koppla besökaren till ett besök som registrerats på webbplatsen. Informationen kan anges på flera sätt.

Sociala medier: Om du följer oss i sociala medier är det leverantören av det sociala mediet som är ansvarig för insamlingen, lagringen och användningen av de personuppgifter som du har delat med dem. Vi har tillgång till analytiska verktyg som leverantören tillhandahåller (exempelvis demografiska data) och vi använder dem för informationsändamål. Vi kan också se eventuell information som du delar via dessa plattformar, även om vi inte kommer spara eller använda denna information utan att be om ditt samtycke. För mer information, se respektive plattforms sekretesspolicy.

2. Vilken information vi samlar in
Vi samlar in och sparar olika typer av information beroende på hur mycket du interagerar med oss. Till exempel kräver en förfrågan mindre information än en bokning. För att boka en charter med oss behöver vi samla in mycket mer detaljerade personuppgifter från dig, uppgifter som både vi och våra leverantörer behöver.
Personuppgifter gällande minderåriga.
Vi strävar efter att minimera insamlingen av information som rör minderåriga. All den information som vi trots allt samlar in är välmotiverad och nödvändig för att gästen ska kunna delta i slutprodukten. Denna information begränsas oftast till detaljerade passageraruppgifter som krävs av våra leverantörer: namn, födelsedatum och passinformation. Vi kräver inga kontaktuppgifter.

Vårdnadshavare kan kontrollera vilka personuppgifter vi har samlat in om deras barn, i enlighet med nedanstående policy. Genom att kontakta oss kan vårdnadshavare när som helst be att vi raderar uppgifterna. Vårdnadshavare kan också samtycka till insamling och användning av uppgifter om deras barn, men fortfarande motsäga sig att informationen delas ut till tredje part.

3. Hur vi använder den insamlade informationen
Den tjänst som vi erbjuder våra kunder kräver att vi samlar in vissa personuppgifter, framför allt om din identitet (passinformation, kontaktuppgifter m.m.). Vi är mycket väl medvetna om ansvaret som detta innebär och vill därför ge dig lugnande besked om hur dessa uppgifter används.

De två huvudsakliga användningsområdena för dina personuppgifter kan delas upp i:
– Verksamhetskrav
– Marknadsföring

Här skulle vi vilja förtydliga att vi inte under några omständigheter skulle sälja dina personuppgifter eller dela dem med en tredje part i marknadsföringssyfte. Vår kunddatabas är en av våra mest värdefulla tillgångar och vi skyddar den därför mycket noggrant. Vi kan komma att skicka dig innehåll från en tredje part som vi har bedömt vara intressant för våra kunder, men detta skulle ske via våra överenskomna kanaler – till exempel via vårt veckovisa nyhetsbrev.

Verksamhetskrav
För att kunna organisera din chartersemester kommer vi att samla in den information som nämns i avsnitt 2 i denna policy. Dessa uppgifter kommer användas för att skapa en kundprofil åt dig. Till denna profil kan vi sedan koppla bokningar. I korthet använder vi alltså informationen för att registrera en transaktion, kommunicera den till dig och förenkla genomförandet av chartern med leverantören. Vi kan komma att använda den information som du tillhandahållit för att kontakta dig gällande din bokning. Vi beskriver samarbetet med leverantörerna närmare i avsnitt 5 i denna policy.

Marknadsföring
Genom att skriva upp dig på vår e-postlista via denna webbplats samtycker du till att vi sparar de personuppgifter som angetts på vår server, i enlighet med avsnitt 4 i denna sekretesspolicy. Registrerade användare kommer att få e-post från oss med erbjudanden och nyheter som vi tror kan vara intressanta för dig.

Så länge som du samtycker till det kommer vi också att hålla kontakt med dig genom de kontaktuppgifter som du angett vid bokningen av chartern, i syfte att informera dig om våra tjänster – exempelvis kommande förändringar och förbättringar.

Vi använder den insamlade informationen för att erbjuda dig skräddarsytt innehåll – såsom mer relevanta sökresultat och annonser. Detta görs genom segmentering av vår databas, men också genom användning av information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknologi, i syfte att förbättra din användarupplevelse och den övergripande kvaliteten på vår tjänst. Ett av de verktyg som vi använder för detta är Google Analytics. Genom att till exempel spara de resmål som du tittat på mest, kommer vi kunna visa dig våra bästa och mest relevanta erbjudanden. Genom att spåra användarsessioner kan vi se vilket innehåll som eftersöks mest och som därmed bör lyftas fram. Vid visning av skräddarsydda annonser kommer vi inte att koppla några identifierare från cookies eller liknande teknologier till känsliga kategorier, såsom kategorier baserade på ras, religion, sexuell läggning eller hälsa.

När du kontaktar oss sparar vi en kopia på vår kommunikation för att kunna lösa eventuella problem som du råkat ut för.

Vi kan komma att samköra personuppgifter från en tjänst med information, inklusive personuppgifter, från andra tjänster – om du till exempel gör en bokning online kan vi komma att registrera källan till ditt besök och vilka sidor som visats, så att vi kan optimera användarupplevelsen på webbplatsen för framtida besökare.

Beroende på vilka inställningar du valt kan din aktivitet på webbplatsen och i appar delas och därmed kopplas till dina personuppgifter, till exempel genom delning av sökinformation eller bokningar via Facebook. Detta styr du helt själv.

Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi använder personuppgifter för något annat ändamål än de som nämns i denna sekretesspolicy.

4. Var vi sparar informationen
Vi samlar in och sparar olika typer av information beroende på hur mycket du interagerar med oss. Till exempel kräver en förfrågan mindre information – och därmed lagring – än en bokning. För att boka en charter med oss behöver vi samla in mycket mer detaljerade personuppgifter från dig, uppgifter som både vi och våra leverantörer behöver.

Vissa av våra tjänster, framför allt e-post och dataförvaring, tillhandahålls av externa leverantörer. Dessa kan hantera och spara personuppgifter på servrar i flera länder världen över. De kan komma att hantera och spara dina personuppgifter på en server som befinner sig utanför det land där du lever. Vi väljer däremot alltid de mest pålitliga leverantörerna (Google, Dropbox m.fl.).,

5. Vem vi delar informationen med
För att kunna erbjuda bästa möjliga service måste vi dela med oss av dina personuppgifter till vissa parter. Vi delar endast med oss av denna information när det är nödvändigt.
Nedan följer en förklaring till varför vi delar med oss av denna information.
Anställda
Användarkonto: Ditt användarkonto hanteras åt dig av en domänadministratör, en person som är anställd i vårt företag. Din domänadministratör finns där för att ge dig hjälp och support. Du kommer att ha tillgång till ditt konto och den information som kontot innehåller (inklusive din e-postadress och andra uppgifter). Din domänadministratör kan ha möjlighet att:
– ändra lösenordet till ditt konto
– stänga av eller tillfälligt upphäva åtkomsten till ditt konto
– komma åt eller hämta information som sparats som en del av ditt konto
– ändra informationen om beställningen ändras
– komma åt dina kontouppgifter om så krävs för att följa gällande lagar och regler, juridiska processer eller förfrågningar från myndigheter.

Våra medarbetare behöver också tillgång till bokningsinformationen i syfte att slutföra hanteringen av bokningen. Våra medarbetare kommer även att behöva tillgång för att kunna hitta en lösning vid eventuella klagomål.
Tjänsteleverantörer
För att få en bättre förståelse av hur du använder vår webbplats och våra tjänster använder vi tredjepartsföretag. Dessa innefattar IT-leverantörer och analysföretag samt lösningar för betala-per-klick (PPC) och nyhetsbrev via e-post.

Operativa leverantörer
De operativa leverantörerna behöver de flesta personuppgifterna för att förbereda pappersarbetet innan din ankomst. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna lämna hamnen på utsatt tid. Vi delar endast med oss av den information som är absolut nödvändig. Namnet på den driftsansvariga leverantör som du kommer att segla med ges vid bokning och kommer att stå på din bokningsbekräftelse. Alla våra operativa samarbetspartners i Europa måste också följa riktlinjerna i GDPR och de har blivit informerade om vår sekretesspolicy. Du har rätt att meddela uppgifterna först vid ankomsten på plats, men detta kan göra att ombordstigning och avresa från hamnen försenas betydligt.

Av juridiska skäl
Vid vissa tillfällen måste dina personuppgifter delas ut till lokala myndigheter, såsom hamnpolis eller tjänstemän i hamnar och marinor. Detta kan bero på flera orsaker och på situationen, men krävs oftast på grund av att man behöver ytterligare dokumentation eller vill rapportera en incident.

Hur vi delar informationen
Vi arbetar med en kombination av nätbaserade passagerarinformationssystem och formulär i e-postformat. Detta beror på hur avancerade leverantörens bokningssystem är och vilken driftsansvarig leverantör som du är bokad hos. I de fall vi överför dina personuppgifter till en leverantör via e-post, skyddas våra konton av extra säkerhetsåtgärder (tvåstegsverifiering). Efter att ha undersökt alternativa metoder finner vi att detta är den säkraste metoden (jämfört med delade molntjänster eller hårddiskar). All information som sparas i en tredje parts bokningssystem kräver krypterad inloggning.

De åtgärder som vidtagits för att säkerställa att dina uppgifter är säkra hos tredje part
GDPR – samtycke till informationsförvaring. Vi har skickat ett brev till våra leverantörer, där vi ber dem följa de regler som GDPR slår fast gällande förvaring av de personuppgifter som vi har skickat till dem. De har också fått en länk till denna sekretesspolicy, så att de kan bli medvetna om våra rutiner. Vi gör medvetna och väl avvägda val av leverantörer. Vi känner oss därför säkra på att de kommer att uppfylla dessa krav. Om du inte vill att vi ska dela med oss av dina personuppgifter innan din ankomst, kan du ge dem direkt till leverantören vid incheckningen. Du kommer i så fall behöva kontrollera direkt med leverantören hur deras hantering och lagring av uppgifterna ser ut. Detta kan dock försena avresan betydligt, så vi rekommenderar dig att fråga oss om råd.

6. Hur du får tillgång till och uppdaterar dina personuppgifter
När du använder någon av våra tjänster strävar vi efter att ge dig tillgång till dina personuppgifter. Om dessa uppgifter skulle vara fel, vill vi att du alltid snabbt ska kunna uppdatera eller radera dem – om vi inte måste spara informationen på grund av legitima verksamhetsskäl eller rättsliga anledningar.
Vi strävar efter att upprätthålla våra tjänster på ett sätt som skyddar informationen från oförutsedd eller uppsåtlig förstörelse.

Kontroll av dina personuppgifter
Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:
Varje gång du ombes fylla i ett formulär på webbplatsen, leta efter rutan som du kan kryssa i för att indikera att du inte vill att någon ska använda dina uppgifter i direkta marknadsföringssyften.

Om du har samtyckt till att vi kan använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, kan du när som helst ändra detta beslut genom att meddela oss skriftligt eller via e-post till gdpr@dreamyachtcharter.com.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om du inte samtycker till detta. Vi kommer inte att avslöja några av dina personuppgifter om inte lagen kräver så. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka reklamerbjudanden från tredje part i de fall vi tror att det kan vara intressant för dig.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du skulle vilja ha en kopia på de personuppgifter som vi har om dig, kontakta oss via e-post till gdpr@dreamyachtcharter.com.

Om du tror att några av de uppgifter som vi har om dig är felaktiga eller bristfälliga, vänligen kontakta oss så fort som möjligt på ovanstående adress. Vi kommer att rätta felaktiga uppgifter så fort som möjligt.

Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor.

Ändringar
Vår sekretesspolicy kan komma att ändras då och då. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter i sekretesspolicyn utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att publicera alla eventuella ändringar i sekretesspolicyn på denna sida samt, vid betydande ändringar, tillhandahålla ännu tydligare information (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden om ändringar i sekretesspolicyn). Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna sekretesspolicy i vårt arkiv, om du skulle vilja titta på dem.

Länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar som gör det möjligt för dig att enkelt besöka andra intressanta webbplatser. Observera dock att vi inte har någon kontroll över andra webbplatser som du besöker genom att använda någon av länkarna från vår webbplats. Vi kan därmed inte hållas ansvariga för skyddet av och sekretessen gällande eventuell information som du tillhandahåller på sådana andra webbplatser, och dessa webbplatser lyder inte under denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och kontrollera den sekretesspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen.

Cookies
En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att få lagras på din dators hårddisk. När du samtycker till detta läggs filen till. Cookien analyserar därefter webbtrafiken eller meddelar när du besöker en särskild webbplats. Cookies gör det möjligt för webbapplikationer att hantera dig som en individ. Webbapplikationen kan skräddarsy presentationen efter dina behov samt efter vad du tycker om och inte tycker om, genom att samla in och komma ihåg information om dina inställningar.

Vi använder cookies för trafikloggning i syfte att identifiera de sidor som används. Det hjälper oss att analysera data om webbtrafik och därmed förbättra vår webbplats så att den bättre uppfyller kundernas behov. Denna information används endast för statistiska analysändamål och datan raderas sedan från systemet.

I korthet hjälper cookies oss att erbjuda dig en bättre webbplats, genom att övervaka vilka sidor som du tycker är användbara och inte. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller information om dig, annat än de uppgifter som du väljer att dela med dig av till oss.

Du kan välja att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies om du så önskar. Detta kan hindra dig från att utnyttja webbplatsen fullt ut.

CV och jobbansökningar
Där det är möjligt sparar vi alla CV:n och jobbansökningar. I vissa fall kan ansökningar och CV:n delas med våra leverantörer, om dessa också letar efter nya medarbetare. Om du inte vill att vi ska skicka din ansökan eller CV till någon av våra leverantörer, vänligen meddela oss detta när du ansöker.

Friskrivning gällande webbplatsen
Informationen på denna webbplats är endast för allmän information. Även om vi strävar efter att hålla informationen korrekt och uppdaterad, kan vi inte på något explicit eller implicit sätt garantera att webbplatsen är komplett, korrekt, pålitlig, lämplig eller tillgänglig. Detsamma gäller för information, produkter, tjänster eller relaterad grafik som i något syfte finns på webbplatsen. Om du på något sätt förlitar dig på sådan information sker det på egen risk.

Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för eventuell förlust eller skada, inklusive men ej begränsat till, indirekta skador eller följdskador samt skada på grund av förlust av data eller intäkter som uppstått i samband med användningen av denna webbplats.

Denna webbplats länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers egenskaper, innehåll och tillgänglighet. En länk innebär inte nödvändigtvis att vi rekommenderar eller stöttar de åsikter som uttrycks på den webbplats som länken för dig till.

Vi gör allt vi kan för att webbplatsen ska fungera utan problem. Vi tar dock inget ansvar för och kan inte hållas ansvariga för att webbplatsen kan vara tillfälligt onåbar beroende på tekniska orsaker som ligger utanför vår kontroll.